Tư vấn lắp đặt thiết bị an ninh

03/05/2016 SEPRE

Bao gồm hệ thống Access control, camera, Patrolling device, hệ thống kiểm soát từ xa… là những hệ thống an ninh hiện đại hiện nay được áp dụng phổ biến ở một số công ty xí nghiệp. Đặc biệt hệ thống Access control với tính năng cho phép / giới hạn ra vào cửa/ khu […]

Xem thêm