Ứng phó trong tình huống khẩn cấp

29/08/2016 SEPRE

TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP Khái niệm về tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp là tình trạng hay sự cố khẩn cấp và nguy hiểm, đe dọa hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hay tài sản, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số tình huống […]

Xem thêm